D66: kies echt voor oplossen van de wooncrisis

verhuurderheffing

Op het verkiezingscongres op 28 november hebben D66-leden de kans om ervoor te kiezen de wooncrisis écht op te lossen door te gaan voor voldoende betaalbare huurwoningen en het verduurzamen van huurhuizen. D66 Zwolle stelt namelijk voor om het verkiezingsprogramma te verbeteren.

In plaats van het halveren van de verhuurderheffing, moet deze belasting op sociale huur helemaal worden afgeschaft. In het conceptprogramma wil D66 de verhuurderheffing slechts halveren. Uit een groot onderzoek van drie ministeries en corporatiekoepel Aedes bleek eerder dit jaar al dat halveren van de verhuurderheffing niet genoeg is. Corporaties kunnen dan onvoldoende investeren om hun maatschappelijke opgave (het verduurzamen van woningen en voldoende nieuwbouw) te realiseren.

Verhuurderheffing kost veelvoud aan investeringskracht

De verhuurderheffing, in 2013 als tijdelijke maatregel ingevoerd, heeft sociale huurders bij corporaties al meer dan 10 miljard euro gekost en ervoor gezorgd dat 93.500 nieuwe woningen niet gebouwd zijn. Omdat de financiële positie van corporaties verslechtert door de heffing, kunnen ze ook minder lenen waardoor er in de praktijk veel meer investeringsgeld dan ‘slechts’ die tien miljard euro verdampt. Door het afschaffen van de heffing komt er dus veel extra investeringsruimte voor het bouwen van sociale huurwoningen en het opknappen en verduurzamen van bestaande woningen.

Afschaffen van verhuurderheffing levert geld op

Door die extra investeringen levert afschaffen van de verhuurderheffing het rijk en de samenleving per saldo meer op dan het in stand houden ervan, schrijft D66 Zwolle. Door het (gedeeltelijk) in stand houden van de verhuurderheffing loopt de staatskas BTW-, vennootschapsbelasting mis en houden we de bouw aan het werk. Als corporaties meer investeren als gevolg van de afschaffing van de verhuurderheffing levert dit vele tienduizenden banen op.

Kies voor echt oplossen van de wooncrisis

We roepen D66-leden op het amendement van D66 Zwolle te steunen. Geen halve maatregelen, maar echte oplossingen. D66: kies echt voor oplossen van de wooncrisis.

Deel het verhaal met anderen

TEKEN DE PETITIE

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.