Huurders gemeente Groningen verzetten zich tegen de (ver)huurderheffing

aanbieding pamflet

Afgelopen jaar betaalden de Groninger corporaties € 25 miljoen aan verhuurdersheffing. De huurders en woningzoekenden in de stad Groningen – vertegenwoordigd door de huurdersorganisaties – zien dat de wachtlijsten voor woningzoekenden oplopen. Ondertussen blijven de huren ook stijgen en staat de betaalbaarheid onder druk. Corporaties willen en moeten bouwen. Ook het verduurzamen van woningen staat hoog op de agenda van de corporaties.  Voor dit alles is geld nodig. Het is niet te verdedigen dat het Kabinet de belasting op sociale huur ondertussen in stand houdt.

Huurdersorganisaties hebben een pamflet opgesteld. Een pamflet waarin zij de politieke partijen oproepen om een sociaal gezicht te laten zien en de onrechtvaardige belasting stop te zetten. Stel dat de corporaties weer 25 miljoen euro kunnen investeren Dan kunnen zij bijvoorbeeld 300 extra woningen per jaar bouwen. Of kunnen zij voor hetzelfde bedrag jaarlijks 1.000 extra woningen verduurzamen naar label A. Of meer investeren in het betaalbaar houden van het wonen.

Kamerlid Henk Nijboer ontving het eerste pamflet

Maandag 7 december kreeg Henk Nijboer op de Grote Markt van twee vertegenwoordigers vanuit de huurdersorganisaties het pamflet aangeboden. Hij neemt het pamflet mee naar Den Haag om aandacht te vragen voor de situatie in Groningen.

De huurdersorganisaties Grobos, AH WOON, de Participatieraad, KAR, HPPG, Huurdersraad De Huismeesters, Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk en HP Bedum Ten Boer hebben samen een pamflet opgesteld. De woningcorporaties (Wierden en Borgen, Patrimonium, Lefier, Woonborg, De Huismeesters en Nijestee) en de gemeente Groningen ondersteunen deze actie.

Teken de petitie in Groningen

In Groningen loopt ook een petitie om de gemeente op te roepen zich naast het afschaffen van de verhuurderheffing, ook uit te spreken voor betaalbare huren voor lage en middeninkomens en het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector. Teken de petitie!

Deel het verhaal met anderen

TEKEN DE PETITIE

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.