In ruim veertig gemeenten al actie tegen de Wooncrisis

Actie_tegen_huurdersbelasting

In één week tijd zijn er via de actiesite wegmetdewooncrisis.nl in ruim veertig gemeenten campagnes gestart tegen de wooncrisis. Gemeenten hebben de taak om te voorzien in voldoende betaalbare woningen, maar het landelijke woonbeleid staat dit in de weg. Daardoor zijn de wachttijden voor sociale huurwoningen te lang en zijn huurprijzen te hoog.

Via de actiesite van de Woonbond en DeGoedeZaak kunnen mensen in hun gemeente een campagne starten of ondersteunen. Via een online petitie roep je dan je gemeentebestuur op bij de landelijke politiek aan te dringen op oplossingen voor de wooncrisis. 

Wij willen meer sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen en goede woningen. Ook moeten middeninkomens betaalbaar kunnen wonen door ze toegang te geven tot een sociale huurwoning en door de woekerprijzen in de vrije sector aan banden te leggen. We willen met zo veel mogelijk gemeenten druk uitoefenen op de landelijke politiek, om eindelijk met echte oplossingen voor de wooncrisis te komen. Kijk of er in jouw gemeente al een actie loopt en start of steun een petitie!

Volgens de Woonbond en DeGoedeZaak staat de landelijke overheid goed lokaal woonbeleid nu in de weg. Onder druk van de verhuurderheffing, een in 2013 ingevoerde belasting op het aanbieden van sociale huurwoningen, hebben corporaties weinig nieuwe woningen kunnen bouwen en zijn de huren fors gestegen. Ook komt de landelijke overheid maar niet met maatregelen om woekerprijzen in de vrije sector aan te pakken.

Deel het verhaal met anderen

TEKEN DE PETITIE

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.