Kiezers vinden aanpakken wooncrisis steeds belangrijker

betaalbaar wonen

Woningmarkt staat op nummer 2 als hét belangrijkste onderwerp voor kiezers richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Dit blijkt uit recent onderzoek van I&O.

De huidige woningcrisis is dan ook ongekend; het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld, huurders komen steeds moeilijker rond en gaan er consequent op achteruit ten aanzien van kopers. Wachttijden rijzen de pan uit en woningzoekenden zijn aan hun lot overgelaten.

De politiek kan niet langer haar ogen sluiten voor de problemen op de woningmarkt. Of, beter gezegd, voor het probleem dat wonen primair als markt werd gezien. Want wonen is een recht, geen markt! Daarin zit gelukkig beweging. Zelfs rechtse partijen nemen het woord ‘volkshuisvesting’ weer in de mond.

Het is nu zaak dat tijdens én na de verkiezingen woonrecht hoog op de agenda blijft staan en wordt gekoppeld aan concrete acties. Want in gelul valt niet te wonen. Zo moet er weer een Minister van Volkshuisvesting komen; de vrije sector gereguleerd worden en huisjesmelkers aangepakt; de verhuurderheffing afgeschaft zodat er fors meer sociale huurwoningen worden bijgebouwd en verduurzaamd; en huren moeten weer betaalbaar worden.

In meer dan 80 gemeenten zijn er lokale acties gestart tegen de wooncrisis en de landelijke petitie is al ruim 13.000 keer getekend.

Help jij ons ook mee woonrecht prioriteit te houden voor een aankomend kabinet?

Teken de petitie, of kom lokaal in actie!

Deel het verhaal met anderen

TEKEN DE PETITIE

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.