Landelijk huurbeleid zorgt voor langere wachttijden en hogere huren

Weg_met_de_wooncrisis_1080x1080

Het landelijke woonbeleid zorgt ervoor dat starters steeds langer moeten wachten op een sociale huurwoning. Huren is onder drie kabinetten Rutte fors duurder geworden. Huurders zijn dan ook een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan wonen. Dat blijkt uit een analyse die de Woonbond vandaag publiceert. De Woonbond en burgerbeweging DeGoedeZaak lanceren vandaag met een campagne voor goed en betaalbaar wonen. 

In vier grote woningmarktregio’s steeg de wachttijd voor een sociale huurwoning voor starters fors, met 1 tot 2,6 jaar in vier jaar tijd. In Amsterdam wacht je als starter gemiddeld al meer dan tien jaar. Utrecht zit daar inmiddels vlak achter (9,9 jaar). De procentuele stijging van de wachttijd was het grootst in regio Haaglanden (plus 67% waarmee de wachttijd ook op zes jaar ligt). Starters hebben steeds een langere adem nodig. De druk (gemeten in aantal reacties per woning) liep flink op. Dat is ook niet zo vreemd. Landelijk gezien nam het aantal sociale huurwoningen in vijf jaar tijd met 108.000 woningen af.

De betaalbaarheid van huren staat steeds meer onder druk. De huurprijzen stegen onder drie Kabinetten Rutte gemiddeld 35%. Het besteedbaar inkomen van huurders bleef nagenoeg gelijk. De woonquote (het deel van hun inkomen dat huurders kwijt zijn aan wonen) nam dan ook toe. Van 33,8% in 2012 naar 38,1% in 2018.

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Veel huurders zitten financieel in de knel, en woningzoekers wachten steeds langer op een goede woning. Dat is de uitkomst van het gevoerde beleid de afgelopen jaren. Dat moet en kan anders. Daarvoor moet de verhuurderheffing van tafel en moeten woekerprijzen in de vrije sector aan banden worden gelegd.’

Grotere vrije sector

Door beleidswijzigingen is een gemiddelde huurwoning inmiddels in de vrije sector te verhuren, terwijl dat in 2010 nog niet het geval was. De vrije sector groeide dan ook fors (bijna een verdubbeling) maar er is niets gedaan om de huurprijzen in deze sector aan banden te leggen. De aanvangshuurprijs per vierkante meter steeg er met 36% ten opzichte van 2012.

In een petitie gericht aan de ‘aankomende minister van Volkshuisvesting’ roepen de Woonbond en DeGoedeZaak op om paal en perk te stellen aan de gigantische huurprijzen in de vrije sector, om te zorgen voor meer betaalbare sociale huurwoningen door de verhuurderheffing (de in 2013 ingevoerde belasting op sociale huur) te schrappen, en om middeninkomens toegang te geven tot betaalbare woonruimte door de inkomensgrens voor toegang tot een sociale huurwoning te verhogen.

Ook lokaal worden er acties opgezet om gemeenten aan te sporen zich ook uit te spreken voor een goed landelijk woonbeleid. Jurjen van den Bergh, directeur van DeGoedeZaak: “Gemeenten hebben de taak gekregen te zorgen voor voldoende betaalbare woningen, en juist zij zien in deze tijd dat een kwart van de huurders niet rond komt en dat het aantal daklozen is verdubbeld. Er is landelijk woonbeleid nodig waarbij voldoende betaalbare woningen centraal staan. Daarvoor moeten we samen bij het Rijk zijn.”

Deel het verhaal met anderen

TEKEN DE PETITIE

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.