Oirschot en Someren voeren actie ‘Samen een vuist maken’

Meer dan 2200 reacties op 47 nieuwe sociale huurwoningen.

Zo ziet een wooncrisis eruit: meer dan 2200 aanmelding voor 47 woningen! 

De Oirschotse actieleider Luuk van Straten gebruikt dit voorbeeld om in zijn gemeente de wooncrisis onder de aandacht te brengen. Én met succes!

Samen met actieleider Christ Jacobs van buurgemeente Someren staat hij in het Eindhovens Dagblad. Jacobs benadrukt het belang om met alle gemeenten één vuist te maken om bij de overheid aan te dringen op goed woonbeleid, want nu wordt de woningnood onvoldoende aangepakt.

Al in 80 gemeenten lopen er lokale petities om de wooncrisis aan te pakken. Dankzij alle lokale actievoerders worden deze een succes! 

Doe jij ook mee?

Deel het verhaal met anderen

TEKEN DE PETITIE

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.