Partijen voor huurbevriezing in stemwijzer, maar niet in verkiezingsprogramma

Huurbevriezing

In de kieswijzer van het AD laat D66 weten de huren voor maar liefst vier jaar te willen bevriezen. Ze vullen in het ‘eens’ te zijn met de stelling dat huren de komende vier niet verhoogd moeten worden. Dat zou een wijziging zijn ten opzichte van het verkiezingsprogramma. Minister Ollongren (D66) wou dit jaar geen huurbevriezing, ondanks een aangenomen motie en grote druk in de Eerste Kamer.

In het verkiezingsprogramma spreekt D66 over een beperkte huurstijging. Dat is iets heel anders dan een huurbevriezing. Bovendien kunnen middeninkomens met een inkomen boven de inkomensgrens voor toegang tot sociale huur als het aan D66 ligt op forse huurverhogingen rekenen.

Ook de VVD zegt voor huurbevriezing te zijn. Het kan verkeren in verkiezingstijden. In het verkiezingsprogramma heeft de VVD het wel over het verlagen van de maximale huurprijs  van sociale huurwoningen voor huurders met een laag inkomen. Maar de huurverhoging laten ze verder ongemoeid. Bovendien wil de VVD de huurprijsbescherming bij particuliere verhuurders opheffen. Dat zal in dat segment tot fors hogere huurprijzen leiden. Ook wil de VVD dat middeninkomens na twee jaar uit een sociale huurwoning moeten, voor een duurdere vrije sector woning. 

Dat partijen een stelling als ‘de huren moeten vier jaar lang niet stijgen’ gebruiken om aan te tonen wat ze willen doen om de betaalbaarheid van huren te verbeteren is logisch. Dat partijen die zeggen het ‘eens’ te zijn met de stelling ook plannen hebben voor (forse) huurverhogingen is dan wel opmerkelijk. 

De Woonbond is samen met DeGoedeZaak de campagne weg met de wooncrisis gestart om een komend kabinet aan te sporen te zorgen voor betaalbare huurprijzen in de sociale en de vrije sector. Via de actiesite kunnen mensen een petitie ondertekenen of een mail sturen aan politieke partijen.

Marcel Trip van de Woonbond: ‘Uit de stemwijzer blijkt wel dat partijen inzien dat de hoge huurprijzen een groot onderwerp zijn deze verkiezingen. Mensen zijn een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan huur. Die politieke aandacht moet alleen nog wel omgezet worden in beleid. Mocht je je bij een partij zorgen maken dat het straks blijft bij mooie beloftes, kun je via onze actiepagina een mail sturen om te vragen om echte oplossingen voor de wooncrisis.’

Deel het verhaal met anderen

TEKEN DE PETITIE

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.