Mijn buurt wordt gesloopt, terwijl er een wooncrisis speelt.

Mustapha (Rotterdam): In mijn buurt, de Tweebosbuurt in Rotterdam, worden 535 (redelijk) goede sociale huurwoningen gesloopt. Betaalbare woningen, én sociale structuren die al decennia lang bestaan, moeten plaats maken voor dure huurwoningen. Terwijl er een woningcrisis gaande is! Het gaat mij de logica te boven.

Deel het verhaal met anderen

TEKEN DE PETITIE

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.