Mijn zoon en ik worden uit huis gezet

Ashadevie (55, Den Haag): De hoofdhuurder van mijn woning is uit huis geplaatst. Nu wil de woningcorporatie mij en mijn zoon er ook uit hebben. Terwijl ik er als onderhuurder huurde mét toestemming van de corporatie en een contract heb voor onbepaalde tijd.

Ik had een nieuwe woning gevonden, maar die is last-minute geweigerd wegens de ‘Rotterdamwet’. Met een laag inkomen kan ik vrijwel nergens huren. Op 12 januari moet ik voorkomen bij een rechtszaak die de woningcorporatie heeft aangespannen om mij op straat te zetten. Maar waar moeten wij heen in een wooncrisis?

De Bond Precaire Woonvormen helpt Ashadevie en voert op vrijdag 18 december om 13.00 u actie bij het hoofdkantoor van Woningcorporatie Staedion aan het Kon. Julianaplain nr 2 in Den Haag.

Kom naar deze actie, of deel het bericht van Asha onder de hashtag #stophuisuitzettingAsha.

Deel het verhaal met anderen

TEKEN DE PETITIE

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.