Standpunten

De problemen op de woningmarkt zijn geen natuurverschijnselen, maar de uitkomst van beleid. Het roer moet nu echt om. En dat kan ook.

De standpunten zelf:

Meer sociale huurwoningen

Maak huren weer betaalbaar

Betere kwaliteit van huurwoningen

Meer zekerheid en een sterkere positie voor huurders

Meer sociale huurwoningen

Vergroot het aantal sociale huurwoningen door rap bij te bouwen en de verhuurderheffing te schrappen. De verhuurderheffing – een belasting die alleen op sociale huurwoningen wordt geheven – heeft de staatskas met 10 miljard euro gespekt en de sociale woningvoorraad verkleind. In vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen. Schrap deze boete op het betaalbaar aanbieden van huurwoningen, zodat er meer gebouwd kan worden, huren behapbaar worden en verduurzaming betaalbaar. Schrap daarnaast de kostendelersnorm waardoor de bestaande woningen beter worden benut.

Maak huren weer betaalbaar

Woonlasten voor huurders met een laag- en middeninkomen zijn te hoog. Terwijl het inkomen van huurders de laatste jaren nagenoeg gelijk bleef, stegen de huren fors. Voor middeninkomens is er nauwelijks meer aanbod van betaalbare woningen. Verhoog daarom de inkomensgrens voor sociale huur, zodat woningzoekers met een bescheiden middeninkomen niet overgeleverd zijn aan de vrije huurmarkt. Leg daarnaast de prijzen in de vrije sector aan banden. Verbeter het wettelijk puntenstelsel zodat de kwaliteit van een woning leidend is in het bepalen van de maximale huurprijs en laat dit ook gelden voor woningen in de vrije sector.

Meer zekerheid en een sterkere positie voor huurders

Stop de flexibilisering van rechten van huurders. Geef huurders woonzekerheid. Stop de draaideurcontracten. Een vaste huurovereenkomst moet de norm te zijn. Pak huisjesmelkers aan. Kom met een vergunning die verhuurders kwijt kunnen raken als ze over de schreef gaan. Zo pakken we bedreigingen en intimidatie van huurders aan. Maak van het vragen van een te hoge huur een economisch delict en bestraf dit met boetes. Geef huurders invloed in hun woonsituatie: voorkom het schrappen van de instemmingsnorm van 70% met renovaties en ken huurders initiatiefrecht toe om nodige renovaties op te eisen.

Betere kwaliteit van huurwoningen

Huurwoningen moeten op betaalbare manier worden verduurzaamd. Zodat ook lagere inkomens profiteren van de energietransitie en dalende stookkosten. Problemen met schimmel, vocht en luchtkwaliteit dienen tot het verleden te behoren. Investeer in leefbare huizen en wijken voor iedereen.