Welke partijen willen af van de verhuurderheffing?

standpunt verhuurderheffing

In de CPB-doorrekeningen wordt duidelijk wat partijen van plan zijn met de verhuurderheffing, de belasting op sociale huur waardoor de huurprijzen fors zijn gestegen en de nieuwbouw gekelderd.  Niet alle partijen laten hun programma doorrekenen dus kijken we ook naar antwoorden in het woonkieskompas.nl. In het woonkieskompas staat ook een stelling over het afschaffen van de verhuurderheffing.

Veruit de meeste partijen zijn voor het afschaffen van de verhuurderheffing, of het via een fonds terug laten vloeien van de heffing naar de sociale huursector. 

Weg met de heffing

CDA, ChristenUnie, Denk, PVV, PvdA, Partij voor de Dieren en de SP zijn het helemaal eens met de stelling dat de heffing moet worden afgeschaft. GroenLinks, D66 en JA21 zijn het ermee eens dat heffing moet worden afgeschaft.

Neutraal

De SGP en 50Plus  willen de verhuurderheffing verlagen, maar houden de heffing dus wel in stand. Dat blijkt uit de CPB-doorrekeningen. In het woonkieskompas gaf 50-Plus nog aan voor afschaffen te zijn.

Vóór de belasting op sociale huur

Forum en de VVD zijn de enige partijen die het niet eens zijn met de stelling dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft. Zij willen  de belasting op sociale huur in stand houden. Forum liet de plannen niet doorrekenen. In het woonkieskompas geven ze aan tegen afschaffen te zijn.

Verhuurdeheffing

De verhuurderheffing is in 2013 ingevoerd. Daarna kelderde de nieuwbouw bij woningcorporaties. Ook werden, om de heffing te betalen, hogere huurverhogingen doorgevoerd. De politiek maakte dit mogelijk door huurverhoging ver boven inflatie toe te staan.  In een onderzoek van drie ministeries en corporatiekoepel Aedes bleek recent dat de verhuurderheffing het onmogelijk maakt voor corporaties om de woningnood aan te pakken en voldoende te investeren in verduurzaming en betaalbaarheid. 

Weten hoe de partijen denken over andere woononderwerpen? Doe het woonkieskompas!

Deel het verhaal met anderen

TEKEN DE PETITIE

De wooncrisis raakt jong en oud. Als er al een huurwoning te vinden is, is de huur vaak onbetaalbaar. Wie geen woning kan kopen heeft het nakijken en huisjesmelkers hebben vrij spel. Dat kan en moet anders. Wij willen woonbeleid waarbij goed en betaalbaar wonen centraal staat.